Facebook

คุยกับ อ.ณัฐวัฒน์

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง

มะเร็งคือเซลล์ของตนเองที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่ก้าวร้าว

ที่สามารถสร้างระบบชีวิตและเส้นเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อดูดกินอาหารจากร่างกายของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันมันจะขยายอาณาจักรของมันโดยชักชวนให้เซลล์ปกติข้างเคียงกลายเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับมันด้วย ทำให้เซลล์ของอวัยวะนั้นๆถูกยึดครองและไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติจนเสียหายในที่สุด

มะเร็งคือเซลล์ของตนเองที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่ก้าวร้าวที่สามารถสร้างระบบชีวิตและเส้นเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อดูดกินอาหารจากร่างกายของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันมันจะขยายอาณาจักรของมันโดยชักชวนให้เซลล์ปกติข้างเคียงกลายเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับมันด้วย ทำให้เซลล์ของอวัยวะนั้นๆถูกยึดครองและไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติจนเสียหายในที่สุด

สาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็งคือ จากอารมณ์เครียดในรูปแบบต่างๆ และจากอาหารที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็ง ทำลายภูมิคุ้มกันจนไม่สามารถควบคุมเซลล์มะเร็งได้ และร่างกายก็ไม่สามารถสร้างโปรตีนชนิดที่ใช้ต้านมะเร็งได้อย่างเพียงพอ มะเร็งจึงลุกลามไปในส่วนต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดและจบลงพร้อมกับชีวิตของคนไข้

วิธีการกำจัดมะเร็งคือ ฝึกให้มีอารมณ์เชิงบวกเพื่อเข้าไปแทนที่อารมณ์เชิงลบหรือความเครียดความกังวลให้ได้ทั้งหมด และบริโภคอาหารในหมวดหมู่ใหม่ที่จำเป็นต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพของกรดอะมิโนที่เหมาะสม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนอารมณ์และเปลี่ยนหมวดหมู่อาหารดังกล่าวจะทำให้ทั้งภูมิคุ้มกันเข้มแข็งขึ้น และร่างกายสามารถสร้างโปรตีนขึ้นมาได้อย่างหลากหลายเพียงพอที่จะนำไปสร้างสารชีวเคมีเพื่อใช้ย่อยสลายและทำลายเซลล์มะเร็งให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือญาติผู้ป่วยที่สนใจวิธีการบำบัดมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาตินี้ สามารถโทรเข้ามานัดวางแผนการบำบัดได้เป็นรายบุคคลได้ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักของธรรมชาติบำบัดจะไม่ใช้วิธีที่รุนแรง และไม่ทำลายสุขภาพผู้ป่วย แต่บำบัดด้วยความรอบคอบระมัดระวังและนิ่มนวลเพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งแตกฮือและหนีตายไปตั้งหลักได้ใหม่แล้วกลับมาทำร้ายเซลล์ที่ดีได้อีกรอบ การบำบัดมะเร็งที่ถูกต้องจะต้องทำให้สุขภาพผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น ภูมิคุ้มกันเข้มแข็งขึ้น ต่อมต่างๆในร่างกายที่สำคัญสามารถผลิตสารชีวเคมีที่ประกอบด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อใช้ย่อยสลายเซลล์มะเร็งให้จางหายไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจนหมดไปในที่สุด (จากงานวิจัยของ Dr. John Beard นักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ เมื่อปี คศ.1911 เรื่อง “The enzyme treatment of cancer and its scienctific basis”)

การบำบัดมะเร็งไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง และไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงแต่อย่างใด เพียงรู้วิธีสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับระบบชีวิตภายในของผู้ป่วย ใช้อาหารที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ซับซ้อน และปรับอารมณ์ให้เกิดความคิดเชิงบวก มองโลกให้สวยงามอยู่เสมอและอยู่กับอารมณ์ที่เบ่งบานตลอดเวลา เพียงเท่านี้เซลล์มะเร็งก็จะไม่มีพื้นที่ให้อยู่เพราะร่างกายที่เตรียมมาดีและแข็งแรงกว่าจะเริ่มขอพื้นที่คืนจากมะเร็ง วิธีนี้รับรองเอาอยู่…!