New Products

 

 

 

 

ซีเกรนพลัส

ซีเกรนพลัส

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ และยังผสมเวย์โปรตีนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพได้ระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปที่ต้องการสร้างสมดุลทางโภชนาการและทำให้การรักษาโรคง่ายขึ้น เป็นอาหารครบหมู่ที่เป็นธรรมชาติ 100% 

Read more

ซีเกรน

ซีเกรน

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องการสารปรุงแต่งใดๆ “ซีกรน” เป็นอาหารครบหมู่ที่เป็นธรรมชาติ 100% 

Read more

อาหารธัญพืชชงดื่ม “นูรี”

อาหารธัญพืชชงดื่ม “นูรี”

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิดและโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 11 ชนิด และยังมีส่วนผสมชาเขียวที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ที่มีโปรตีนเข้มข้นและให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทั่วไป

Read more

อาหารธัญพืชชงดื่ม “ธารแธน”

อาหารธัญพืชชงดื่ม “ธารแธน”

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิดและโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 10 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ที่มีโปรตีนเข้มข้นและให้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและมีปัญหาสุขภาพในระดับที่ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ

Read more

อาหารธัญพืชชงดื่ม “บอดี้คลาส”

อาหารธัญพืชชงดื่ม “บอดี้คลาส”

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิดและโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 11 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ที่มีโปรตีนเข้มข้นและให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อที่เล่น Weight trainingเป็นประจำ หรือผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Read more

ซีเกรนโปร

ซีเกรนโปร

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิดและโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 11 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ที่มีโปรตีนเข้มข้นและให้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพหลายปัญหาที่ซับซ้อนหรือเป็นเรื้อรังและรักษาตัวมานานแต่ยังไม่ได้ผล

Read more