Facebook

คุยกับ อ.ณัฐวัฒน์

อัศจรรย์ ของโภชนาการสมดุล

อัศจรรย์ ของโภชนาการสมดุล

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย

ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตนับล้านๆเซลล์ซึ่งต่างทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุดได้แก่ “โปรตีน” ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัวของคนเรา

ดังนั้น ถ้าเราขาดสารที่เรียกว่าโปรตีนระบบชีวิตจะมีปัญหาทันที ร่างกายจะเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ เพราะระบบชีวิตที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆมากมายต่างขาดสารอาหารที่สำคัญในการทำหน้าที่ของตน นั่นก็คือโปรตีน
องค์ประกอบของโปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่ากรดอะมิโนซึ่งมี 2 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ กรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นใช้เองได้โดยตับ เรียกว่า “non-Essential Amino acid” กับ กรดอะมิโน ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้แต่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมเท่านั้น เรียกว่า “Essential Amino acid” ซึ่งกรดอะมิโนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวจะสามารถเข้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ร่างกายใช้สร้างโปรตีนที่สมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงและบำบัดโรคได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ร่างกายก็ยังจำเป็นต้องมีสารอาหารอีก 4 หมู่ที่สำคัญได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ไขมัน วิตามิน+เกลือแร่ และสารเส้นใย เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำงานร่วมกับโปรตีนคุณภาพสูงดังกล่าวเพื่อสร้างให้ระบบชีวิตดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติ ปัจจุบันนักโภชนาการสามารถสร้างอาหารที่สมบูรณ์แบบได้แล้วเรียกว่า “โภชนาการสมดุล” ประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้ง 2 กลุ่ม กับกลุ่มของธัญพืชหลากหลายที่ถูกคัดเลือกและผ่านการคำนวณมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นอาหารที่ครบหมู่และสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป

การสร้างอาหารที่มีความสมดุลดังกล่าวหมายถึง อาหารที่เมื่อผ่านระบบย่อยในลำไส้เล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายชั้นในนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอโดยไม่มีสารพิษหลงเหลือให้ร่างกายต้องขับทิ้งหรือเก็บสะสมแต่อย่างใด และคุณสมบัติของอาหารสมดุลที่ดีนั้นจะต้องสามารถซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่เพื่อชดเชยอวัยวะส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว ใช้บำบัดโรคต่างๆได้ และสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เป็น Top Immunity ได้ด้วย

ปัจจุบันมนุษย์หาอาหารที่สมดุลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้ยากยิ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถซื้อหาเพื่อบริโภคได้ทั่วไปก็ว่าได้เพราะอาหารส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านรสชาติที่อร่อยถูกปาก และมักเป็น1361909471 stethoscopeอาหารที่ให้พลังงานสูงมีราคาแพงที่ไม่มีความสมดุลเลย แต่กลับทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจนเกิดโรคภัยได้มากมาย เช่น มีน้ำหนักตัวเกิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง มีความดันโลหิตสูงขึ้น จนพัฒนาเป็นอาการเจ็บป่วยได้มากกว่า 70 โรคแม้กระทั่งโรคมะเร็งก็เกิดจากอาหารที่ขาดความสมดุล มีรสอร่อยและราคาแพง

จึงขอแนะนำให้ท่านที่อยากมีสุขภาพดี หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่กำลังแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาของตนได้รู้จักกับอาหารที่นักโภชนาการได้ปรุงขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษโดยใช้กลุ่มของธัญพืชที่คัดสรรมาเป็นพิเศษใช้ผลิตเป็นอาหารครบหมู่และสมดุล ผสมผสานกับกรดอะมิโนที่ดีเยี่ยม ต้องบอกว่าอาหารที่พิเศษแบบนี้หาได้ไม่ง่ายก็จริง แต่ก็ขอบอกว่ามี และต้องสั่งผลิตเป็นกรณีพิเศษจริงๆได้ที่นี่เท่านั้นครับ…..