Facebook

คุยกับ อ.ณัฐวัฒน์

เรามีการทำ WORKSHOP ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่

เรามีการทำ WORKSHOP ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่ เรามีการทำ workshop ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่ "ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน" เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาฝึกทำและเรียนรู้การเตรียมอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ผัก-ผลไม้สด รวมทั้งธัญพืชอบสุกหลากชนิดที่คำนวณสัดส่วนทางโภชนาการมาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง