Facebook

คุยกับ อ.ณัฐวัฒน์

สร้างสุขภาพวันหยุด

สร้างสุขภาพวันหยุด

โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้มีโอกาสพบผม

ได้มีโอกาสมากินอาหารสุขภาพดีๆแทนอาหารขยะและอิ่มอย่างมีคุณภาพ ได้ฟังเรื่องราวดีๆเพื่อตัวท่านเองหรือเอาข้อมูลไปฝากคนป่วยที่กำลังรอท่านอยู่ ผมจะตอบปัญหาสุขภาพให้กับทุกท่านด้วยตนเอง โดยมีโปรแกรมหลักๆ ดังนี้


ตรวจสุขภาพเฉพาะท่านที่แจ้งล่วงหน้า (มีค่าใช้จ่ายตามชุดตรวจ) โดยผู้เข้าสัมมนาจะไม่ตรวจสุขภาพก็ได้
Welcome drink ด้วยเครื่องดื่มอร่อยๆ หรืออาหารเช้าให้เฉพาะผู้รับการตรวจสุขภาพ
แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคย
ฟังหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ถามปัญหาสุขภาพ พร้อมอาหารว่าง
ฟังหัวข้อโภชนาการบำบัดเพื่อป้องกันโรค และบำบัดโรคร้ายแรงที่สามารถปฏิบัติและติดตามผลได้ด้วยตนเอง
ฝึกจิตเพื่อคิดบวก กับระบบสมองที่น่าอัศจรรย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ ให้มีความสุขอย่างแท้จริง
ถามปัญหาสุขภาพ พร้อมเครื่องดื่ม
แนะนำให้รู้จักโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ก่อนจากกัน
ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการสัมมาโปรดติดต่อ-สอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ Call center 02-789-5519 เราทำงานทุกวัน 9.00-18.00 น.เปิดรับรอบละ 10 ท่านเท่านั้น และงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แต่ผมขอรับค่าตัวเป็นเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใส่แล้ว หรือหนังสือเก่าเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กหรือผู้ด้อยโอกาสในสถานบำบัดต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบทาง website นี้ครับ
SHARE THIS PRODUCT