Facebook

เทคโนโลยีตรวจสุขภาพ

เทคโนโลยีตรวจสุขภาพ
การตรวจเลือดและปัสสาวะจากห้องปฏิบัติการในเครือของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน สามารถวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ระดับของโรค และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการดำเนินชีวิตเพื่อบำบัดโรคให้ทุเลาเบาบางลง ผลตรวจสุขภาพดังกล่าวยังสามารถบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอดีตที่เป็นต้นเหตุของโรคที่เป็น ภาวะทางพันธุกรรมและสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในอนาคตได้ด้วยว่า การปฏิบัติตามแผนโภชนาการของเราจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพและส่งผลดีต่อชีวิตอย่างยั่งยืนอย่างไร หรือถ้าล้มเหลวในการปฏิบัติจะเกิดปัญหาสุขภาพจนอาจถึงขั้นวิกฤติกับชีวิตอย่างไร
การตรวจสุขภาพถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบันที่กำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพิษสูง อาหารที่กินเจือปนด้วยสารเคมีที่ปรุงแต่งมากมายจนกลายเป็นมลภาวะทางโภชนาการไปแล้วในสังคม

นอกจากนั้น ยังมีสิ่งที่ทุกคนมองข้ามคือความกดดันทางอารมณ์ของคนในสังคมปัจจุบันมีสูงมากจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวจนก่อให้เกิดวิกฤติสุขภาพตามมา เรากำลังป่วยโดยมีพื้นฐานจากความเครียดที่ค่อยๆก่อตัวและแฝงอยู่จิตใจของผู้ป่วยจนทำให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดหลายครั้ง
และความเครียดที่แฝงอยู่นี้ได้เปลี่ยนระบบทางชีวเคมีของร่างกายเราทั้งฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน หลอดเลือด หัวใจ สมอง ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไปจนถึงอวัยวะต่างๆทั่วไปหมดให้ทำงานผิดปกติจนเกิดโรคร้ายแรงและเรื้องรังหลาย 10 โรคที่ยารักษาโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ดังนั้น การตรวจสุขภาพกับศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนจะได้ประโยชน์ทั้งด้านกายภาพ หมายถึงวิเคราะห์ถึงโรคที่เป็นจากผลตรวจจากห้องปฏิบัติการได้อย่างละเอียดโดยจะตอบข้อข้องใจให้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของผู้เข้ารับการตรวจ (เพราะปัญหาคือคุยกับหมอกันมาไม่รู้เรื่องเพราะหมอพูดน้อยมาก บางหมอก็ดุเก่ง จึงเป็นที่พึ่งประชาชนไม่ได้)กับประโยชน์จากการฟื้นฟูทางอารมณ์เพื่อสร้างกำลังใจให้โรคต่างๆบำบัดง่ายขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพจากห้องแล็ปมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตของเรา (มีหลายห้องแล็ปให้เลือกเพื่อความสะดวกในการเดินทาง) แล้วมาปฏิบัติตามแผนโภชนาการของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน เรียกว่าธรรมชาติบำบัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มนุษย์ในปัจจุบันจะหาได้

รายการตรวจสุขภาพที่แนะนำ มีดังนี้
1. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
2. ตรวจน้ำตาลสะสมที่จะนำไปสู่โรคไตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Hb A1c)
3. ตรวจประสิทธิภาพของไต (BUN) การกรองสารประกอบไนโตรเจนออกจากระบบเลือด
4. ตรวจประสิทธิภาพของไต (Creatinine) การกรองของเสียที่เป็นสารชีวเคมีออกจากระบบเลือด
5. ตรวจเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตที่เหลืออยู่ (eGFR)
6. ตรวจไขมันในเลือดทุกตัว (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ALT, AST, Alkaline Phosphatase)
8. ตรวจ CBC เป็นการคุณภาพเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ภาวะโลหิตจางที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการเป็นโรคทาลัสซีเมีย ประสิทธิภาพการเก็บออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง การทำงานของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันทุกตัวที่กำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสิ่งแปลกปลอมในระบบเลือด ภาวะภูมิแพ้และประเมินการติดเชื้อพยาธิในเลือด
ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง และปริมาณเกร็ดเลือดว่าเพียงพอหรือไม่
9. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การทำงานของไต ระดับของโรคเบาหวานเรื้อรังพฤติกรรมการดื่มน้ำว่าถูกต้องหรือไม่ ความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ฯลฯ
10. ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งได้หลายอวัยวะในร่างกายแทนการตรวจโดยอุปกรณ์ที่เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น


- มะเร็งตับ (AFP)
- มะเร็งปอด ทางเดินอาหาร ไต ทางเดินปัสสาวะ ถุงน้ำดี (CEA)
- มะเร็งเต้านม (CA15-3)
- มะเร็งมดลูกรังไข่ (CA12-5)
- มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- การสะสมธาตุเหล็กของร่างกายเพื่อติดตามผลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Ferrintin)
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA19-9)
- ในกรณีที่เป็นโรคมะเร็ง เรายังมีแล็ปมาตรฐานเพื่อตรวจ MRI หรือ TC scan ซึ่งเป็นแล็ปขนาดใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนของเราในราคาถูกพิเศษเฉพาะสมาชิกของเราอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีชุดตรวจอีกหลายชุดให้เลือกตรวจตามความเหมาะสม โปรดโทรศัพท์นัดวันเพื่อเข้ามาทำการปรึกษาเบื้องต้นเพื่อดำเนินการขั้นที่เหมาะสมต่อไป

VDO โรคเบาหวาน

โภชนาการสู้โรค

Read more

โรคเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวานกับโรคหัวใจ

Read more

ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

โรคมะเร็งในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

ตายผ่อนส่งเพราะเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด

Read more

โรคเบาหวาน ในเด็ก

Read more

เบาหวาน แก้ได้ไม่พึ่งยา

Read more

เบาหวานแก้ได้ ไม่พึ่งยา

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

บำบัดเบาหวานโดยฟื้นฟูตับอ่อน

Read more