โรคไต

รวมโรคไต

เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของไต

ไตเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งประกอบด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเช่นเดียวกับอวัยวะสำคัญอื่นๆ

Read more

ชนิดของโรคไต

โรคไตมีหลายชนิดส่วนใหญ่หายขาดได้และไม่ถึงขั้นไตวาย

โดยนายแพทย์ มล.ชาครีย์ กิติยากร
- แพทยศาสตร์บัณฑิต London University

Read more

วิธีฟื้นฟูไตวายเรื้อรัง

ฟื้นฟูไตวายเรื้อรังด้วยแผนโภชนาการที่ดี ร่วมกับการตรวจสุขภาพหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำยุคล้ำสมัย

โรคไตโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

Read more

ข้อปฏิบัติจำเป็นเรื่องไต‏

ข้อปฏิบัติจำเป็น
สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ตามข้อกำหนดของ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน

Read more

VDO โรคไต

อาการไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

โรคไตวายเรื้อรัง

Read more

ซ่อมไต ด้วยอาหารบำบัด

Read more

โรคไต

Read more