Facebook
 

ข้อปฏิบัติจำเป็นเรื่องไต‏

ข้อปฏิบัติจำเป็น
สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ตามข้อกำหนดของ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน

โรคไตวายเรื้อรัง มีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ ทำให้หลอดเลือดถูกทำลาย เกิดการแข็งตัว โดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยมีอาการบวมทำให้เลือดไหลผ่านไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้น้อยลง
เนื้อไตมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงเป็นจำนวนมากกว่าอวัยวะอื่น เมื่อเส้นเลือดฝอยถูกทำลายจนบวมทำให้เนื้อไตขาดเลือดเกิดการตายของเนื้อไตเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นต้นเหตุของโรคไตเสื่อมและเป็นโรคไตวายเรื้อรังจนถึงขั้นฟอกไต
วิธีการยับยั้งไม่ให้ไตเสื่อมนั้นอายุของผู้ป่วยมีส่วนสำคัญยิ่ง ยิ่งอายุน้อยจะสามารถฟื้นฟูเส้นเลือดฝอยและฟื้นฟูไตได้ง่ายกว่าผู้มีอายุมาก พบว่าการปฏิบัติตามแผนโภชนาการ 6 ข้อดังต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูเส้นเลือดฝอยฟื้นฟูไต และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวานแห้งได้ดี


โปรดปฏิบัติตามแผนโภชนาการต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งยามากเกินความจำเป็น ดังนี้
1. บริโภคธัญพืช “ซีเกรนสูตรดั้งเดิม” แทนอาหารวันละ 2 มื้อ เพื่อฟื้นฟูไต และฟื้นฟูสุขภาพเป็นองค์รวม
2. ติดตามผลเลือดเพื่อดูการทำงานของไตทั้งค่า BUN, Creatinine, eGFR รวมทั้งติดตามผลตรวจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น CBC เพื่อดูภาวะโลหิตจางและคุณภาพเม็ดเลือด ความดันโลหิต และติดตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
3. บริโภคข้าวกล้อง + เห็ด + เต้าหู้ + ผักต่างๆ ปรุงรสอ่อนด้วยซีอิ๊วขาวเท่านั้น บริโภควันละ 1 มื้อ
4. ผลไม้ที่กินได้ คือ แอบเปิ้ล ฝรั่ง ชมพู่ มะละกอสุก แตงโม แก้วมังกร และแคนตาลู๊ป ผลไม้อื่นให้งดทั้งหมด
5. ออกกำลังกายเป็นประจำตามคำแนะนำ เช่น แกว่งแขน 500 ครั้ง หรือเดินเร็ววันละ 30 นาที ทุกวัน
6. รักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ฝึกปล่อยวางทางอารมณ์ เพราะมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูการทำงานของไต
ข้อปฏิบัติทั้ง 6 ข้ออย่างเคร่งครัดจะช่วยลดสารพิษในร่างกายให้น้อยลง ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ทำการฟอกไตแล้วจะช่วยให้สารพิษในเลือดลดลงจนทำให้การฟอกไตครั้งต่อๆไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่สามารถลดจำนวนการฟอกไตใน 1 สัปดาห์ลงได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

VDO โรคไต

อาการไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

โรคไตวายเรื้อรัง

Read more

ซ่อมไต ด้วยอาหารบำบัด

Read more

โรคไต

Read more