โรคเบาหวาน

VDO โรคเบาหวาน

โภชนาการสู้โรค

Read more

โรคเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวานกับโรคหัวใจ

Read more

ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

โรคมะเร็งในผู้ป่วยเบาหวาน

Read more

ตายผ่อนส่งเพราะเบาหวาน

Read more

โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด

Read more

โรคเบาหวาน ในเด็ก

Read more

เบาหวาน แก้ได้ไม่พึ่งยา

Read more

เบาหวานแก้ได้ ไม่พึ่งยา

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานของชีวิต

Read more

บำบัดเบาหวานโดยฟื้นฟูตับอ่อน

Read more

Demo

อ.ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์

"ชวนคนไทยมีสุขภาพดี
ให้ความรู้มา 25 ปีเต็มและยังคงให้...ต่อไป".

ผมเป็นนักออกแบบสุขภาพ (Health Designer) โภชนากรผู้ออกแบบอาหารและอารมณ์เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนถ้าสนใจมาเรียนรู้กับผมเรื่องกินอย่างไรให้เบาหวานลดลงโดยไม่ใช้ยา

และกินอย่างไรเพื่อไม่ต้องฟอกไตมาเรียนรู้เรื่องเปลี่ยนอาหารและอารมณ์เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยไม่รับเคมีบำบัด หรือฉายแสงและอื่นๆอีกมากมายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า วิธีธรรมชาติบำบัดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแลมีเหตุผลที่สุด

Demo

ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์

นักออกแบบสุขภาพคนแรกของประเทศไทย (2540)