รวมโรคมะเร็ง

มะเร็งคือธรรมชาติ

คือสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า มะเร็งคือธรรมชาติ (Cancer is Natural)
มะเร็งคือธรรมชาติของการปรับตัวของเซลล์อันเนื่องมาจากเลือดของเรากลายเป็นพิษเกินกว่าที่เซลล์ปกติจะมีชีวิตต่อไปได้ ยามปกติเลือดของเราจะมีความเป็นด่างอ่อน

Read more

การปฏิเสธเคมีบำบัด

โรคมะเร็ง เหตุผลที่คนปฏิเสธเคมีบำบัด
ผมมีโอกาสได้ศึกษาข้อคิดเห็นของ นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร แพทย์ประจำคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท่านอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด (คีโม) พร้อมทางเลือกแบบธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกที่จะมีอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาอันตราย

Read more

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เรื่อง "โรคมะเร็ง"
ข้อปฏิบัติที่จำเป็น (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ตามข้อกำหนดของ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระยะ

Read more

VDO โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

Read more

กินสู้โรค

Read more

โรคมะเร็งคือ

Read more

โรคมะเร็งสู้ได้ ด้วยอาหาร

Read more

พิชิตมะเร็ง ด้วยแนวโภชนาการบำบัด

Read more

พิชิตมะเร็ง ด้วยแนวโภชนาการบำบัด

Read more

พิชิตมะเร็ง ด้วยโภชนาการบำบัด 2

Read more

เรียนรู้อยู่กับมะเร็ง

Read more

อาหารต้านมะเร็ง

Read more