Facebook
 

ซีเกรนพลัส

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ และยังผสมเวย์โปรตีนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพได้ระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปที่ต้องการสร้างสมดุลทางโภชนาการและทำให้การรักษาโรคง่ายขึ้น เป็นอาหารครบหมู่ที่เป็นธรรมชาติ 100% 

Continue Reading

ซีเกรน

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิด ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องการสารปรุงแต่งใดๆ “ซีกรน” เป็นอาหารครบหมู่ที่เป็นธรรมชาติ 100% 

Continue Reading

อาหารธัญพืชชงดื่ม “นูรี”

ประกอบด้วยธัญพืช 7 ชนิดและโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 11 ชนิด และยังมีส่วนผสมชาเขียวที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการคำนวณตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 6 หมู่ที่มีโปรตีนเข้มข้นและให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทั่วไป

Continue Reading