คุยกับ อ.ณัฐวัฒน์

เบาหวานไม่ยากอย่างที่คิด

เบาหวานไม่ยากอย่างที่คิด
เดี๋ยวนี้โรคเบาหวานใครๆก็รู้จักเพราะเป็นโรคที่โด่งดังมาก
เนื่องจากคนไทย 60 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 10 ล้านคนโดยเฉลี่ย หรือแทบจะเรียกได้ว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 คนแทรกอยู่ในทุกครัวเรือน โรคนี้จึงเป็นที่รู้จักโด่งดังกันไปทั่ว

Continue Reading

เรามีการทำ WORKSHOP ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่

เรามีการทำ WORKSHOP ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่ เรามีการทำ workshop ที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงที่ "ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน" เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาฝึกทำและเรียนรู้การเตรียมอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ผัก-ผลไม้สด รวมทั้งธัญพืชอบสุกหลากชนิดที่คำนวณสัดส่วนทางโภชนาการมาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง

มะเร็งคือเซลล์ของตนเองที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่ก้าวร้าว

ที่สามารถสร้างระบบชีวิตและเส้นเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อดูดกินอาหารจากร่างกายของผู้ป่วย

Continue Reading

WORKSHOP ธรรมชาติช่วยชีวิต

WORK SHOP ธรรมชาติช่วยชีวิต

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการมีสุขภาพดีกว่าเดิม และต้องการแก้ไขทุกปัญหาที่เป็นเรื้อรังมาเรียนรู้และสัมผัสการดำเนินชีวิตแนวใหม่ ให้ใจและกายสดใสแข็งแรง เพื่อให้เสาหลักของชีวิต คือร่างกายของเราแข็งแรง เมื่อเสาหลักของชีวิตแข็งแรง เราจะสร้างชีวิตให้สำเร็จอย่างไรก็ได้

Continue Reading

อัศจรรย์ ของโภชนาการสมดุล

อัศจรรย์ ของโภชนาการสมดุล

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย

ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตนับล้านๆเซลล์ซึ่งต่างทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

Continue Reading

โภชนาการบำบัด

โภชนาการบำบัด อาหารทดแทนของเรามีหลายสูตร ประกอบด้วยอาหารจากกลุ่มธัญพืชที่ถูกเลือกมาอย่างถูกต้องและสมดุล

Continue Reading

ข้อปฏิบัติที่จำเป็น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ตามข้อกำหนดของ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ความรู้ของแพทย์ทางเลือกเชื่อว่าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นเพราะความเป็นด่างของร่างกายถูกเปลี่ยนให้เป็นกรดเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรด

Continue Reading

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง

บำบัดมะเร็งด้วยตนเอง
มะเร็งคือเซลล์ของตนเองที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่ก้าวร้าว
ที่สามารถสร้างระบบชีวิตและเส้นเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อดูดกินอาหารจากร่างกายของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันมันจะขยายอาณาจักรของมันโดยชักชวนให้เซลล์ปกติข้างเคียงกลายเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับมันด้วย

Continue Reading

โรคเกียวกับนํ้าหนักเกิน

โรคเกียวกับนํ้าหนักเกิน
ลดน้ำหนักแบบกระชับกล้ามเนื้อเชิญทางนี้ น้ำหนักเกิน

มาอิ่มอร่อยกับอาหารลดน้ำหนักของเราที่ได้ผล 100% โปรดโทรมาทันทีเมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว 081-341-0494

Continue Reading